20 במאי 2014 – 14:23 | סגור לתגובות על מושגים משפטיים ואחרים בפשיטת רגל – מורה נבוכים:

צו כינוס נכסים: צו כינוס נכסים הינו הצו הראשון אשר מתקבל לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. המשמעות העיקרית של צו הכינוס הינה להקפיא את המצב הקיים – עיכוב הליכים. במידה ויש כנגד החייב תיקי הוצאה …

קרא עוד »
עורכי דין

פשיטת רגל

הוצאה לפועל

חובות כספיים

בנקאות ומיסים

ראשי » פשיטת רגל

ביטול הענקה בהליך פשיטת רגל

פורסם על ידי ב 14 באוקטובר 2013 – 19:55אין תגובות
עורך דין בני כהן - Google+

פקודת פשיטת הרגל טומנת בחובה לא מעט כלים במטרה להגן על נושי החייב. אחד מהם הינו סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. למעשה, סעיף 96 לפקודה בא להחזיר לאחור עסקאות פיקטיביות שנעשו ע"י החייב בין שנתיים ל – 10 שנים. יצוין כי עסקה שנעשתה שנתיים ממועד מעשה פשיטת הרגל הינה בטלה כלפי הנאמן ואילו עסקאות שנעשו מעל לשנתיים ועד 10 שנים תבחנה באם בעת ההענקה היה החייב חדל פירעון, כפי שיבואר להלן:

להלן סעיף 96 במלואו:

ביטול הענקות

96. (א) העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן.
(ב) העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל אחרי שעברו שנתיים ולפני שעברו עשר שנים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן, אם לא הוכיחו התובעים מכוח ההענקה
כי בזמן שנעשתה ההענקה היה המעניק כשר-פרעון של כל חובותיו בלי להיזקק לנכס הכלול בהענקה וכי משנעשתה ההענקה עברה זכות המעניק באותו נכס לנאמן על ההענקה.

(ג) "הענקה", לענין סעיף זה – לרבות כל העברה, אך למעט הענקה –
(1) בשל נישואין ולפניהם;
(2) לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה בת-ערך;
(3) לאשת המעניק או לילדו או לטובתם, של נכס שהגיע למעניק אחרי נישואיו בזכות אשתו.

בית המשפט העליון אשר דן בסעיף בפסיקה ענפה קבע כי מטרת הסעיף הינה ביטול הענקות נכסים שנעשו ללא תמורה או בתמורה לא נאותה, תוך הקטנת מאסת הנכסים של החייב ופגיעה בכושר הפירעון של החייב כלפי נושיו עת כניסתו להליך פשיטת הרגל.

לשיחה מיידית עם עורך דין חייגו חינם: 1-800-800-891
עורכי דין במשרד דורה כהן ויצמן ושות' – לשרותך בכל בעיה משפטית

iStock_000013557740XSmallלמעשה לנאמן בהליך פשיטת רגל ניתנו כלים רחבים על מנת "להחזיר" נכסים שהוברחו ע"י החייב בשנתיים האחרונות ואם נעשו הברחות נכסים מעל שנתיים ועד עשר שנים, על הנאמן יהא להוכיח כי היה בבעלות החייב נכס, בוצעה העברה וכי במועד העברה היה החייב חדל פירעון. כמובן שסעיף ג מדבר על החריגים.

ההענקה בגדר סעיף 96 לפקודה כוללת למעשה כל מקרה של העברה רצונית של נכסי החייב , העברה אשר מרעה את מצב הנושים ומקטינה את הנכסים לחלוקה בין נושי החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל.

הרציונל של הסעיף הוא כי הענקה אסורה הינה בבחינת הברחת נכסים וכי לכאורה נערך מעין הסכם הברחה בין החייב למקבל הנכס המועבר, ולפיכך יש לבטלה ולהשיב את הרכוש לבעליו החוקי – נושי החייב/קופת הכינוס.

כפי שצוין לעיל, סעיף 96 לפקודה טומן בחובו שתי חלופות לביטול הענקה. האחת, אם החייב נעשה פושט רגל טרם חלפו שנתיים ממועד ההענקה והשנייה, אם החייב נעשה פושט רגל אחרי שחלפו שנתיים וטרם חלפו עשר שנים ממועד ההענקה, אלא אם כן הוכח כי במועד ההענקה היה החייב בר פירעון אף מבלי להיזקק לנכס נשוא ההענקה.

באופן כללי, בית המשפט בוחן האם ההענקה נעשתה בחוסר תום לב ו/או ללא תמורה בת ערך והאם מקבל הרכוש ידע כי החייב נמצא בקשיים כלכליים ולמעשה היה שותף ברמה כלשהי להברחת הנכסים.

בעניין זה בית המשפט קבע לא אחת כי העברת זכויות בנכסים במסגרת הסכם הגירושין גם היא יכולה להיחשב הענקה אסורה על פי סעיף 96 לפקודה ומשכך תהא בטלה.

במקרה שבו קבע בית המשפט כי יש לבטל את ההענקה, יש להשיב את הנכס או את שוויו הכספי לקופת הכינוס .

ניתן ליצור קשר עם עורכי דין דורה כהן ויצמן
בטופס יצירת הקשר
או בטלפון: 1-800-800-891

לא ניתן להגיב.