20 במאי 2014 – 14:23 | סגור לתגובות על מושגים משפטיים ואחרים בפשיטת רגל – מורה נבוכים:

צו כינוס נכסים: צו כינוס נכסים הינו הצו הראשון אשר מתקבל לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. המשמעות העיקרית של צו הכינוס הינה להקפיא את המצב הקיים – עיכוב הליכים. במידה ויש כנגד החייב תיקי הוצאה …

קרא עוד »
עורכי דין

פשיטת רגל

הוצאה לפועל

חובות כספיים

בנקאות ומיסים

ראשי » פשיטת רגל

מושגים משפטיים ואחרים בפשיטת רגל – מורה נבוכים:

פורסם על ידי ב 20 במאי 2014 – 14:23אין תגובות
עורך דין בני כהן - Google+

צו כינוס נכסים: צו כינוס נכסים הינו הצו הראשון אשר מתקבל לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. המשמעות העיקרית של צו הכינוס הינה להקפיא את המצב הקיים – עיכוב הליכים. במידה ויש כנגד החייב תיקי הוצאה לפועל, כל ההליכים מעוכבים. במידה וישנו הליך משפטי, אף הוא יעוכב והמשכו יותנה באישורו של בית המשפט המחוזי הדן בפשיטת רגל. בצו הכינוס אף ימונה בעל תפקיד לניהול ההליך, מנהל מיוחד ובנוסף יקבע לחייב תאריך לדיון בהכרזתו כפושט רגל.

צו תשלומים: בצו כינס הנכסים יקבע לחייב הסכום אותו יידרש החייב לשלם מידי חודש בהליך. חשוב לציין כי צו התשלומים הינו זמני אשר נקבע בהתאם לנתונים אותו הזין החייב בבקשתו בנוגע להכנסות התא המשפחתי וכן ההוצאות. חשוב לציין כי לא כל הוצאה, אותה הצהיר החייב בבקשתו תתקבל וכי רק הוצאות הכרחיות לקיום התא המשפחתי ילקחו בחשבון כגון: שכר דירה.משכנתא, תשלומי ארנונה, חשמל, מים, הוצאות כלכלה, הוצאות עבור הילדים וכיוצ׳.

מנהל מיוחד/נאמן: בהליך פשיטת רגל ימונה בעל תפקיד אשר תפקידו לקיים מעקב חודשי אחר החייב ועל אופן התנהלותו. כבר בצו הכינוס יקבע בעל התפקיד, שעד להכרזתו של החייב כפושט רגל יהיה מנהל מיוחד לנכסיו ומרגע הכרזתו כפושט רגל יהיה נאמן לנכסיו. עד למינויו כנאמן תפקידו יהיה לבחון את מצבת נכסיו של החייב, לבחון באם חובותיו נוצרו בתום לב, לבחון האם צו התשלומים אשר נקבע בצו הכינוס תואם את הצהרותיו של החייב וכן לדווח לבית המשפט בנוגע לממצאיו.

תום לב בהליך פשיטת רגל:בהליך פשיטת רגל יבחן תום ליבו של החייב באופן יצירת חובותיו והן בהתנהלותו בהליך. חשוב לזכור כי הליך פשיטת רגל תכליתו הינה לאזן בין זכות הקנין של נושיו לקבלת כספם לבין זכותו של החייב למחיקת חובותיו על מנת שיוכל לקבל חירות מחובותיו. תום הלב הינו מושג רחב שנבע לאורך השנים ע״י בית המשפט העליון וכן בפקודת פשיטת הרגל. דוגמאות למקרים של חוסר תום לב מובהק: ניהול עסק לא חוקי, חובות שנוצרו בהימורים, הונאה של רשויות מס, הברחת נכסים, דיווח שיקרי לכונס הנכסים, אי שיתוף פעולה עם הגורמים האמונים על ההליך ועוד׳.

למידע על הליך פשיטת רגל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון חינם: 1-800-800-891.

הכרזה על פשיטת רגל: הכרזה על פשיטת רגלניתן לראותו כשלב השני בהליך פשיטת רגל. לשם הכרזתו של החייב נקבע דיון (אשר נקבע מראש בצומהכינוס) כאשר בשלב זה ההליך נכנס לשלב האופרטיבי. עם הכרזתו של החייב כפושט רגל יוטלו עליו מגבלות כדלהלן: הגבלה חמורה בבנק ישראל (איסור פתיחת חשבון בנק ושימוש בצ׳קים וברכטיסי אשראי), עיכוב יציאה מן הארץ ואיסור על בעלות בחברה בע״מ. בפרקטיקה הגבלות אלו כבר מוחלות בצו הכינוס. עפ״י פקודת פשיטת הרגל, חייב רשאי לבקש הפטר מייד עם הכרזתו. בפועל, בתי המשפט יטו ליתן הפטר בשלב כה מוקדם רק במקרים קיצוניים.

הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל: בספטמבר 2013 נכנסה להליך פשיטת רגל רפורמה חדשה. הרפורמה באה לפתור בעיות ו/או אי יעילות שהשתרשה בהליך. יודגש כי הליך פשיטת רגל הינו למעשה הליך אשר בה מצד אחד, לדאוג לאינטרס הקנייני של הנושים בכך שימומשו כל נכסיו ו/או זכויותיו הכספיות של החייב ומאידך, ליתן לחייב אופק ללא חובות לאחר שיסתיים ההליך. בפועל עד לכניסתה של הרפורמה שני אינטרסים אלו התקיימו אך באופן מינורי. עד לכניסתה של הרפורמה נערמו מאות רבות של תיקים אשר מתנהלים במשך שנים ארוכות כך שבפועל הן הנושים לא ראו את כספם ומהצד השני החייבים לא ראו את הסוף. למעשה הרפורמה באה לנסות ולתקן את עיוותים אלו כדלהלן:

‏א.      עד לדיון ההכרזה המנהל המיוחד אמור לבדוק את תביעות החוב של הנושים וכן לחקור ולאתר נכסים ברי מימוש שיש לחייב.

‏ב.      במועד ההכרזה (דיון בבימ״ש) יגיש המנהל המיוחד לבית המשפט תוכנית פירעון שתבוצע בתשלומים חודשיים שאמורה להימשך ככלל בין 3-4 שנים, כאשר בסיום התקופה אוטומטית יופטר החייב מחובותיו. כמובן שאם ישנם נכסים לחייב, הם ימומשו לטובת נושיו. יוצא מהאמור, לאחר דיון ההכרזה נושיו של החייב ידעו כמה דיבידנד יזכו לקבל והחייב מאידך, ידע מתי יסתיים ההליך.

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל: בכל שלב של הליך פשיטת הרגל יכול חייב להציע הסדר לנושיו. הפרוצדורה, בו יתנהל הליך ההסדר, תלויה בשלב שבו הוגש ההסדר. למעשה, ניתן לחלק את הליך פשיטת רגל לשלושה חלקים. החלק הראשון הינו הגשת בקשה לפשיטת רגל וקבלת צו כינוס נכסים. החלק השני הינו שלב ההכרזה על החייב כפושט רגל. והחלק השלישי הינו שלב ההפטר.

הסדר נושים לפי סעיף 19 א׳ לפקודת פשיטת הרגל:בהצעת הסדר לפי סעיף זה, למעשה החייב מציע מיידית הסדר לנושיו בשאיפה להימנע מהליכי פשיטת רגל “ומהכתם״ שידבק בו באם יוכרז כפושט רגל. תנאי הסף לכניסה להליך מזורז זה, כורך בצידו התחייבות להציע לבעלי החוב תשלום של לפחות 30% מגובה החובות. על מנת שהצעה זו תעבור ותזכה את החייב בהפטר, על החייב יהיה להשיג הסכמה של רוב בעלי החוב האוחזים בשיעור של לפחות 75% מהחוב הכולל. לכלל זה ישנו חריג וכי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שירשמו, רשאי לאשר הסדר בו יסכימו רוב של הנושים שלהם יותר ממחצית מסך החובות הכולל של כלל בעלי החוב.

הסדר נושים לאחר הגשת הבקשה ולאחר קבלת צו הכינוס: גם לאחר קבלת צו הכינוס, החייב רשאי להציע הסדר לנושיו. בשונה בהסדר לפי סעיף 19 א׳, הגשת הצעת הסדר לאחר צו הכינוס, אינה כרוכה בצידה התחייבות לתשלום מינימאלי של סכום. על מנת שהצעת הסדר זו תעבור, על החייב יהיה להשיג רוב של נושיו שתומכים בהצעה שלהם שיעור של 75% מסך החובות. גם כאן רשאי בית המשפט לאשר הסדר במידה והושג רוב עם ערך נשייה בשיעור של למעלה מ – 50%.

הסדר נושים לאחר ההכרזה על פשיטת רגל: הצעת הסדר לאחר הכרזתו של החייב כפושט רגל תהא בהתאם לדרישות של הצעת הסדר לאחר צו הכינוס. החייב יצטרך להשיג רוב של בעלי החוב שיתמכו בהצעה שלהם שיעור של 75% מסך החובות הכולל.

הפטר: השלב האחרון של ההליך הינו ההפטר. לענין זה יוער כי בהתאם לרפורמה החדשה, כבר בדיון ההכרזה החייב אמור לדעת כמה שנים יהיה הוא בהליך וכמה ישלם מידי חודש, כאשר ההפטר אמור להפוך לענין טכני בלבד. יוער כי הרפורמה אמורה להיות מוחלת אך ורק על תיקים שנפתחו לאחר יום 1.1.3013. במידה ומדובר בתיקים שנפתחו לפני התאריך האמור, ענין קבלת ההפטר נשקל באופן פרטני בהתאם לנתוניו של החייב. אורך חיים ממוצע של תיק פשיטת רגל נע בין 5-6 שנים כאשר שיקולי בית המשפט יהיו: גובה חובותיו של החייב, כמה כספים נצברו בקופת הכנ״ר, מצבו הסוציאלי של החייב, גילו, מצבו הרפוא, תום ליבו בהיווצרות החובות, אופן התנהלותו בהליך וכיוצ׳.

למידע על הליך פשיטת רגל ניתן לפנות למשרדינו בטלפון חינם: 1-800-800-891

ניתן ליצור קשר עם עורכי דין דורה כהן ויצמן
בטופס יצירת הקשר
או בטלפון: 1-800-800-891

לא ניתן להגיב.