20 במאי 2014 – 14:23 | סגור לתגובות על מושגים משפטיים ואחרים בפשיטת רגל – מורה נבוכים:

צו כינוס נכסים: צו כינוס נכסים הינו הצו הראשון אשר מתקבל לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. המשמעות העיקרית של צו הכינוס הינה להקפיא את המצב הקיים – עיכוב הליכים. במידה ויש כנגד החייב תיקי הוצאה …

קרא עוד »
עורכי דין

פשיטת רגל

הוצאה לפועל

חובות כספיים

בנקאות ומיסים

ראשי » הוצאה לפועל

עיכוב יציאה מהארץ של חייב שהינו תושב זר

פורסם על ידי ב 13 באפריל 2014 – 15:56אין תגובות
עורך דין בני כהן - Google+

בהתאם לדין ניתן לעכב את יציאתו מן הארץ של תושב זר שהינו חייב בתיק הוצאה לפועל, רק במקרים חריגים, וזאת בשונה מחייב שהינו תושב ישראל, אשר ניתן לעכב את יציאתו מהארץ כדבר שבשיגרה בנסיבות בהם מדובר בחייב בעל יכולת המתחמק מחובותיו ו/או עת נראה לכאורה כי ישנו חשש סביר כי החייב מתעתד לצאת את הארץ ולהותיר את הזוכה בפני שוקת שבורה בבואו לגבות את חובו.

סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מוקנית בסעיף 14(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 :
"..היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ.."

זכויות הצדדים

מחד גיסא עומדות זכויות הקניין וכבוד האדם של הזוכה, כאשר בתיקים מסוג מזונות מדובר בזכות חוקתית של הקטינים, זכות שהדין מקנה לה חשיבות יתרה.
מאידך גיסא, נבחנת זכותו של התושב הזר, אשר אך הגיע לביקור בארץ ולפתע הגבילו את חופש התנועה שלו, לנוע בחופשיות ולחזור למולדתו.

נבחנת השאלה מהם המקרים החריגים בהם בית המשפט ו/או מוסדות מדינת ישראל יטו לפגוע בזכויות יסוד מוגנות וחוקתיות של התושב הזר, אדם שדהיום מרכז חייו מתנהל במדינה אחרת ואין לו כלל נכסים בישראל ושייכות לישראל.

בשורה של פסקי דין הפסיקה קבעה כי זכותם של הקטינים למזונות תגבר על זכותו של החייב לצאת מן הארץ, גם בנסיבות בהם מדובר בחייב תושב זר, יחד עם זאת, בית המשפט נמנע מלהגביל את תנועתו של תושב זר כאשר אין בכך להועיל לזוכה.

באופן כללי הזכות החוקתית לקניין ולכבוד האדם של הזוכה גוברת על זכותו של החייב ואולם יש להתחשב בנסיבות החייב כמפורט להלן, וזאת על מנת שהותרת הצו על כנו תניב פירות לזוכה, ולא תשמש ככלי ענישה נגד החייב.

זיקת החייב לישראל

בתי המשפט בוחנים האם הזיקה לישראל היא מועטה או שלחייב יש קשרים עסקיים ו/או רכוש ו/או בני משפחה בישראל ובמקרה האחרון, נבחן האם הותרת צו העיכוב על כנו תשתלם לזוכה ותגרום לחייב להסדיר את חובו או חלק הימנו.
בעיקר בעניין זה נבחנות מקורות ההכנסה ורכושו של החייב האם הינם מתקשרים לארץ אם לאו והאם ניתן לרדת לרכושו של החייב לשם פרעון החוב.

האם מדובר בביקור ארעי

כאשר מדובר בביקור זמני במיוחד לרגל אירוע משפחתי, הנטייה היא שלא לאפשר מחטף מטעם הזוכה ומעין תפיסת החייב כבן ערובה בארץ, כמובן, בהתחשב בזיקתו לישראל וביכולתו הכלכלית.

האם הצו אפקטיבי

בית המשפט בוחן את הנסיבות האישיות של החייב אשר הוטל כנגדו צו עיכוב היציאה מהארץ ובוחן האם תצמח לזוכה תועלת ממשית מהותרתו בארץ.
לדוגמה, כאשר מדובר בחייב חסר כל ובעיקר ללא יכולת השתכרות בארץ ונראה כי אין תועלת בהותרת הצו על כנו, שכן המשמעות היא פגיעה דווקא בפרנסת החייב מבלי שיש בכך להביא תועלת לאיש, הרי שמדובר בצו עיכוב יציאה שאינו משיג את מטרתו ודינו להתבטל.

סוג החוב ומיהו הזוכה

יש לבחון האם מדובר בחוב "רגיל" או חוב מסוג מזונות, וכאשר מדובר בתיק מזונות האם הזוכה הוא נציג הקטינים או המוסד לביטוח לאומי.
הפסיקה קבעה כי במקרים בהם הזוכה הינו המל"ל יש להתייחס לחוב כחוב כספי כחוב כספי רגיל נוכח העובדה כי מדובר במוסד הגובה את חובו ולא בכספים המשמשים לטיפול בקטינים נזקקים.

מציאת פשרה בין אינטרסים של הצדדים

בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל יטה למצוא דרך ביניים אשר תתייחס לרצון ולצרכים של שני בעלי הדין.
גם כאשר זיקתו של החייב, תושב זר, לארץ זעומה, והוא אינו מועסק ומשתכר בישראל יכול בית המשפט לקבוע כי צו העיכוב יבוטל כנגד תשלום חד פעמי של סכום מסוים שנראה כי ביכולת החייב לשלמו על מנת שיתאפשר לחייב לצאת את הארץ.

ניתן ליצור קשר עם עורכי דין דורה כהן ויצמן
בטופס יצירת הקשר
או בטלפון: 1-800-800-891

לא ניתן להגיב.